Продава се бизнеса което включва цялостно обзавеждане на дадения обект заедно с платен абонамент за софтуера и компютъра

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

14.03.2022

МАГАЗИН ЗА АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ

SKU: 10089
10 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.