Малък, разработен магазин за хранителни стоки, с голяма площ и възможност на разширяване на бизнеса - строителни материали, пекарна и др

 

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Търговия с хранителни и нехранителни стоки

SKU: 10047
80 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.