Продавам разработен магазин за алкохол и цигари, намиращ се на една от главните търговски улици в града.  Продажбата на бизнеса се налага поради пенсиониране.

 

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Търговия със цигари и алкохол

SKU: 10054
32 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.