Магазина е на 15г винаги е бил такъв тип, в непосредствена близост до II английска гимназия! Стартирах нов бизнес и нямам време за магазина! Но магазина е стар и работещ!

 

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Магазин за алкохол и цигари

SKU: 10041
15 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

НЕ

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.