1. Производствена линия за чупене и почистване на черупките от ядките на бадема, както и калиброване. Капацитет 250 кг на час;

 

2. Линия за почистване и калиброване на слънчоглед. Възможност и обработка на лешници.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

Обработка и сортиране на земеделска продукция

SKU: 10059
55 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.