top of page

Предлагам за продажба лицензиран застрахователен брокер в КФН с всички необходими документи за започване на работа веднага (застраховка, банкова сметка, договори с водещите застрахователи в общото застраховане, офис техника, офис мебели и др.)

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

30.01.2023

Продажба на лицензиран застрахователен брокер

SKU: 10156
0,00 лв.Цена