Продавам работeща "кучешка пекарна". Без еквивалент в Пловдив, която се занимава с производството и направата на домашно приготвени храни, лакомства, дехидратирани меса и торти за кучета. Има постоянна клиентела, както и разработена доставка на наши продукти в зоомагазини и груминг салони в града. Като също така работи и като зоомагазин в едно с пекарната. Има оборудвана кухня със всички необходими уреди и документи, склад и търговска зала с хладилна витрина.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

20.03.2022

Кучешка пекарна и зоомагазин

SKU: 10093
30 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.