Продава бизнес - квартално кафене в Бургас широк център, Бизнесът е разпознаваем и разработен с редовни клиенти. Може да си купите фреш, кафе за работа или за вкъщи, а ако решите може и да поседите с приятели на раздумка. Предлагат се коктейли и голямо разнообразие на кафета, пакетирани стоки цигари и марков алкохол, преса и журнали.

 

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

ПРОДАВА БИЗНЕС КАФЕНЕ ТАБАКО

SKU: 10068
30 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.