Продава се работещ физически магазин тип Железария в гр. София. Обектът разполага с търговска площ - 46 кв.м., както и със складова площ - 33 кв.м. И двете площи са изцяло оборудвани. Стоката се състои основно от дребна железария, крепежни елементи, ел. материали и инструменти.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

21.06.2022

Продава се работещ магазин (Железария) в гр. София

SKU: 10110
250 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

машини, оборудване и обзавеждане

НЕ

стока, материали, продукция

ДА

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.