Продава се инвестиционен проект урегулирани имоти от 80000м2 разделени на по 500м2 всеки парцел за строеж на 150 самостоятелни къщи. Има построени 18 в момента купени от чужденци от западна Европа които живеят целогодишно там. Изградени са всички комуникации има издадени разр за строеж на нови 6 къщи 3 от които са капарирани. Вилното селище има уникален изглед към морето Ахелой Несебър и Сл. бряг на 12км от Сл. бряг е и на 15 км от летище Бургас Цената е 35 евро на м2

 

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Строително инвестиционна компания

SKU: 10067
70,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

машини, оборудване и обзавеждане

НЕ

стока, материали, продукция

НЕ

 

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.