Продават се модерно построена сграда, в която се помещават работещ ресторант и магазин заедно с парцела.  Имотите се намират в централната част на к.к. Слънчев бряг, в оживен район с хотели, заведения и търговски обекти.

 

Параметри на сградата:

 • Самостоятелни обекти: 2 бр.; Застроена площ: 200м2; Височина: 5м
 • Площ ресторант: 170м2
 • Седящи места ресторант:  110 бр., включващи местата в лятната градина
 • В ресторанта са разположени: Салон за посетители, бар и обзаведена кухня, 2 бр. спални помещения и баня за персонала, складови и сервизни помещения
 • Площ магазин: 30м2, включващ самостоятелна тоалетна

 

Параметри на парцела:

 • Площ: 546м2
 • Плътност на застрояване: 30%
 • Кинт: 1.5
 • Кота корниз: 15м
 • К озеленяване: 50%

 

За инвеститори, офертата предлага следните възможности:

 • Годишен доход от наем на ресторанта и магазина
 • Възможност за увеличаване на дохода, чрез надстрояване на построената сграда до достигане максималното РЗП за парцела  

 

За професионалисти в бранша на заведения и ресторанти, офертата  предлага следните възможности:

 • Увеличаване на приходите чрез придобиване на обзаведен и разработен ресторант
 • Очакван срок за възвръщане на инвестицията  - до 4 години

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на имота, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

24.08.2022

Продавам имот с годишен доход

SKU: 10119
929 000,00 лв.Цена

Цена: 475 000 евро

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

НЕ

 

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.