Разработено (над 15 год) ателие за химическо чистене и пране с всички необходими разрешителни и лицензии, в т.ч. помещение (ок.60 кв.м.) и оборудване. Оборот 4500-7000 лева. Продава се с фирмата (ЕООД - това е единствената и дейност). Ателието е в центъра на жилищен район и има потенциал за увеличаване на обема

 

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ И ПРАНЕ

SKU: 10065
350 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.