Продавам работеща фотоволтаична централа на атрактивно място с площ от 3001 кв. м. Мощността на централата е 63,180kWp. В имота е изградена заземителна инсталация, мълниезащитна инсталация, БКТП- 400 kVa, с трансформатор към него 63 kW, главно Ел.табло и СОТ.

 

Договора за изкупуване е за 20г. подписан през м. август 2019г.Цената на изкупуване на ел.енергията е 100,41 лв./ МВч.без ДДС.

 

Централата ще носи 18 години, годишен доход. Идеална опция за придобиване на имот, който може да се самоиздържа и да носи гарантиран приход на собственика си. Инвестиция за цял живот. Има възможност за надграждане , т.к парцела е голям.

 

Цената на имота е с ДДС. Моля , само за сериозни обаждания.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

Продавам работеща фотоволтаична централа

SKU: 10057
180 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

НЕ

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.