Работеща дрогерия, продавам бизнес за фармацевти . Оборудване- ново, по всички изисквания за аптека, 50 кв.м, в Манастирски ливади, София.

 

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Дрогерия - работеща

SKU: 10043
50 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.