Продавам печеливш бизнес (дистрибуторска компания), занимаващ се с търговия на едро на бързооборотни стоки (кафе, чай и др. подобни). Продуктите, които се дистрибутират , се закупуват директно от производителя, което позволява реализирането на месечни обороти, осигуряващи стабилни печалби.

 

Бизнесът е с десетгодишна история, добре организиран, с работеща и ефективна фирмена структура. Разполага със собствена техника. Има разработена търговска мрежа на територията на област Варна, Бургас, Русе и Велико Търново. Много добрият кредитен и пазарен рейтинг, както и дългосрочните договори с клиенти , създават отлични условия за потенциалното му развитие на националния и на международния пазар.

 

В цената се включва преотстъпване на бизнеса с цялото имущество (на стойност около 250 000 лв.), цялата налична стока (на стойност около 200 000 лв.), всички действащи договори с клиенти (около 300 бр.), както и клиенти без договори (около 100 бр.), добре обучен персонал (с повече от 10-15 год. стаж в този бизнес), лицензиран софтуер (с много възможности за надграждане), ръчно писан интернет магазин (луксозно изпълнение), Фейсбук страница, регистрация в онлайн платформи (с продажби в Румъния и Унгария), започнат превод на интернет магазина на Гръцки език с цел участие в Гръцка онлайн платформа за продажби в Гърция, модерен склад и сервиз (под наем), договори с доставчици, ноу хау (готов съм 6 мес. да ръководя компанията докато новия собственик навлезе в материята).

 

Поради спецификата на бизнеса, няма да предоставим име и други подробности в обявата, за да запазим конфиденциалност. Стартирането на нов по-мащабен бизнес (свързан с производство) както и липсата на време за неговото менажиране, е причината, поради която взех това решение

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

16.01.2022

Дистрибуторска компания

SKU: 10072
1 111 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.