Продавам цех за производство на кашони от велпапе. Продава се производствено помещение от 800 кв.м. застроена плащ с прилежащ терен 1000 кв. м.

 

Цехът е оборудван със следните машини: 1. Риц бит машина 2. Флексо слотер с два цвята печат. 3.машина за лепене и сгъване. Капацитетът на машините е до 3000 БР/час

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

03.12.2021

Цех за производство на кашони

SKU: 10061
540 000,00 лв.Цена

Посочената цена е без ДДС!

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.