Многофункционална двуетажна сграда с настоящ статут : РЕСТОРАНТ, РЗП 450 кв.м 1 етаж - РЕСТОРАНТ /350 кв.м/ 2 етаж - ОФИС /100 кв.м/ Отделни входове! Действащ БИЗНЕС! Ресторант - механа, изцяло обзаведен и оборудван!

 

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Самостоятелна двуетажна сграда

SKU: 10044
1 230 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

НЕ

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.