Агроцентър ЗЕМАНТ е построен върху терен от 3000 кв.м., от които 930кв.м. застроена площ. Състои се от два магазина, агроаптека, градински център, сервиз, кафене и склад

 

Цената е 560 000 евро с ДДС.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

Агроцентър - търговска и сервизна дейност

SKU: 10046
1 095 264,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

ДА

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

НЕ

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.