Магазинът е създаден 10.2020та по модел на голяма верига био магазини в Пловдив. Те са и пряк партньор и доставчик на 95% от стоката. Към момента магазинът ми е единственият с ексклузивни права от био магазините в Пловдив за Стара Загора което го прави високо конкурентно способен спрямо другите био магазини в СТЗ. Моделът е нов за град като СТЗ и тепърва има поле за развитие

 

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Нов тип био магазин

SKU: 10050
8 500,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.