Провадам емблематично заведение на комуникативно място в град Пловдив. Заведението се е утвърдило на пазара с уникалната си концепция и различен интериор. Продава се бизнеса със цялото налично оборудване и фирмата. Помещението е с договор към Община Пловдив и е с много изгоден наем.

 

Обекта е работещ с много редовни клиенти и високи оценки в социалните мрежи. Осигурявам съдействие за безпроблемно навлизане в бизнеса.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

28.01.2022

Арт кафе-клуб

SKU: 10078
85 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

ДА

 

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.