Продавам разработена агенция за недвижими имоти, портфолио само с активни клиенти, приблизителна годишна доходност от поне 100 000 лева. Продава се фирмата, регистрации в различни сайтове за обяви, софтуер с готови клиенти, лого, визитки, бранд, оборудван офис - под наем, Фейсбук и Инстаграм страници.

 

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

30.05.2022

Продавам разработен бизнес недвижими имоти

SKU: 10102
200 000,00 лв.Цена

Офертната цена включва:

бизнес имоти

НЕ

машини, оборудване и обзавеждане

ДА

стока, материали, продукция

НЕ

 

 

 

Продажбеният проспект включва стойността на имуществото, невключено в продажната цена, ако е приложимо.