Сградата е ползвана като ферма в продължение на 20 години. Регистрирана е като животновъден обект, който е действал активно до 2020г.  Сградата е със застроена площ 750 кв.м. и е подходяща за отглеждане на животни, но може да се използва и за други цели. Намира се на комуникативно място - до главен път.

 

Единствен собственик на имота. Без тежести и други задължения. Към сградата се вкючва и оборудване. Земята под сградата е собствена, с площ 4.5 дка.  Имотът е ограден с бетонна ограда висока 3м, като в него има захранване с трифазен ток и сондаж с водопровод.

 

История на бизнеса - години

n/a

Брой заети в бизнеса

n/a

Пазари, клиенти

n/a

Силни страни/Конкурентни предимства  

n/a   

Постигнати резултати

n/a

Перспективи за развитие

n/a

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Животновъден обект на комуникативно място

SKU: 10027
80 000,00 лв.Цена

Основни финансови показатели 

 

Средно месечен оборот

n/a

Средно месечни разходи

n/a

Годишна печалба преди данъци

n/a

Размер на притежаваната стока

n/a

Стойност на притежаваното имущество

80 х.лв.