Описание на бизнеса:

 

Построили сме бизнес в който единствената ви роля е да го наблюдавате и развивате. Избегнати са всички основни проблеми и всички 'детски болести' на подобен тип дейност.

 

История на бизнеса

4 години

Брой заети в бизнеса

4

Пазари, клиенти

налично

Силни страни/Конкурентни предимства 

налично   

Постигнати резултати

налично

Перспективи за развитие

налично

 

За повече информация и организиране на среща със собственика на бизнеса, заявете екземпляр от Продажбения проспект на бизнеса, като се насочите към секцията "За инвеститори".

Онлайн магазин за детски дрехи и стоки

SKU: 10025
299 000,00 лв.Цена

Основни финансови показатели 

 

Средно месечен оборот

няма данни

Средно месечни разходи

няма данни

Годишна печалба преди данъци

няма данни

Размер на притежаваната стока

налично

Стойност на притежаваното имущество

няма данни