Онлайн магазин

 

История на бизнеса

7 години

Брой заети в бизнеса

2

Пазари, клиенти

налично

Силни страни/Конкурентни предимства   

налично   

Постигнати резултати

няма данни

Перспективи за развитие

налично

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Онлайн магазин + фирмата

SKU: 10022
2 800,00 лв.Цена

Основни финансови показатели

 

Средно месечен оборот

няма данни

Средно месечни разходи

няма данни

Годишна печалба преди данъци

няма данни

Размер на притежаваната стока

налично

Стойност на притежаваното имущество

0 лв.