Описание на бизнеса - пример

 

Транспортната фирма работи от близо 10 години. Услугите се предлагат чрез влекач с ремарке и бус. Има сключен договор за превоз с голямо предприятие. Преди пандемията фирмата е извършвала и международен превоз. Възможно е тази дейност да бъде възобновена.

 

История на бизнеса - години

число

Брой заети в бизнеса

число

Пазари, клиенти

налично

Силни страни/Конкурентни предимства  

налично   

Постигнати резултати

налично

Перспективи за развитие

налично

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Утвърдена фирма за вътрешен транспорт

SKU: 10018
27 000,00 лв.Цена

Основни финансови показатели - пример

 

Средно месечен оборот

число

Средно месечни разходи

налично

Годишна печалба преди данъци

налично

Размер на притежаваната стока

налично

Стойност на притежаваното имущество

число