Описание на бизнеса - пример

 

Предлагеме на вашето внимание нов семеен хотел намиращ се в квартал на Варна. В хотела има 8 стаи, като към 6 от тях има самостоятелен санитарен възел. Другите две стаи са свързани в просторен апартамент с баня с джакузи. В хотела има трапезария и тераса с изглед към морето. През миналата година хотелът е работил туристи от страната.

 

История на бизнеса - години

число

Брой заети в бизнеса

число

Пазари, клиенти

налично

Силни страни/Конкурентни предимства  

налично   

Постигнати резултати

налично

Перспективи за развитие

налично

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Семеен хотел във Варна

SKU: 10020
790 000,00 лв.Цена

Основни финансови показатели - пример

 

Средно месечен оборот

число

Средно месечни разходи

налично

Годишна печалба преди данъци

налично

Размер на притежаваната стока

налично

Стойност на притежаваното имущество

число