Описание на бизнеса - пример

 

Ресторант в оживена градска част търси нов собственик. През послените три години, ресторантът стана популярен сред младите хора в града. През летния сезон привлича и туристи. Капацитетът на кухната може да се увеличи, за да се провеждат събития - сватби, рожденни дни, фирмени партита.

 

История на бизнеса - години

число

Брой заети в бизнеса

число

Пазари, клиенти

налично

Силни страни/Конкурентни предимства  

налично   

Постигнати резултати

налично

Перспективи за развитие

налично

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Ресторант с европейска кухня

SKU: 10015
69 000,00 лв.Цена

Основни финансови показатели - пример

 

Средно месечен оборот

число

Средно месечни разходи

налично

Годишна печалба преди данъци

налично

Размер на притежаваната стока

налично

Стойност на притежаваното имущество

число