Описание на бизнеса - пример

 

Продава се разработен бизнес от повече от 20 години. Предлагат се разнообразни мъжки и дамски дънкови облекла. Магазинът се намира на оживена търговска улица. Има постоянна клиентела. Бизнесът може да се развие и разшири, ако се направи втори обект в съседен град.

 

История на бизнеса - години

число

Брой заети в бизнеса

число

Пазари, клиенти

налично

Силни страни/Конкурентни предимства  

налично   

Постигнати резултати

налично

Перспективи за развитие

налично

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Магазин за дънкови облекла

SKU: 10019
8 000,00 лв.Цена

Основни финансови показатели - пример

 

Средно месечен оборот

число

Средно месечни разходи

налично

Годишна печалба преди данъци

налично

Размер на притежаваната стока

налично

Стойност на притежаваното имущество

число