Описание на бизнеса - пример

 

Продава се частен плаж с басейн в живописна планинска местност. Отворен за посетители в периода май-септември. В близост има подвижни каравани за скара и малък хотел. Броят на туристите нараства, т.к. местността е известна със своите водопади и еко пътеки.

 

История на бизнеса - години

число

Брой заети в бизнеса

число

Пазари, клиенти

налично

Силни страни/Конкурентни предимства  

налично   

Постигнати резултати

налично

Перспективи за развитие

налично

 

Наличната информация за бизнеса, както и контактна информация със неговия собственик се намира в Продажбения проспект на бизнеса. Заявете екземпляр като се насочите към секцията "За инвеститори".

Басейн в живописна местност

SKU: 10014
80 000,00 лв.Цена

Основни финансови показатели - пример

 

Средно месечен оборот

число

Средно месечни разходи

налично

Годишна печалба преди данъци

налично

Размер на притежаваната стока

налично

Стойност на притежаваното имущество

число